Grafické práce, předtisková příprava a kontrola dat.

 

Přijímáme tisková data ve formátu Adobe PDF, ideálně dle normy PDF/X-1a pro tisková data. Pro optimální přípravu a kvalitu:

Používejte Adobe PDF (PDF/X-1a je nejlepší).

Zajistěte kompozitní CMYK nebo šedé barvy (ne RGB nebo Lab).

Obrázky s rozlišením 300 DPI (600–1200 DPI pro perokresby).

Nastavte čistý formát nebo přidejte řezací značky.

Přesahy a spady minimálně 3–5 mm.

Sloučte průhlednosti před exportem do PDF.

V okraji dokumentu nepoužívejte text nebo objekty (5–10 mm od okraje).

Pro výsekovou raznici:

  1. Tiskový PDF ve formátu 1:1, barva přímá, přetisková.

  2. Tloušťka čáry minimálně 0,5 bodu.

  3. Označení čar: plná čára pro výsek (červená), přerušovaná pro rylování (zelená), čerchovaná pro perforaci (modrá).

Pro brožury:

  1. Obálka + vnitřky mohou být v jednom dokumentu pro V1, pro ostatní vazby odděleně.

  2. Stránky by měly být nevyřazené a následovat po sobě.

Další informace:

  • Ofsetový tisk může obsahovat CMYK i raznici v jednom dokumentu.

  • Pro digitální tisk by tiskové PDF nemělo obsahovat raznici.

  • Podklady do 20 MB zasílejte e-mailem, větší soubory pomocí „Úschovny“.

Děkujeme za dodržování pravidel pro optimální tiskové výsledky.

Napište nám:

    Aled